SOCIAAL VANGNET BIJ STOPZETTING

Stopzetting activiteit
FILET SOCIAL EN CAS DE CESSATION

Winner informations

Peggy

45 jaar

Legal assistant 

Maldegem

Idea

Bij stopzetting zijn er nog zelfstandigen die van geen enkel vangnet kunnen gebruik maken. 

Denk maar aan gedwongen stopzettingen vanwege een relatiebreuk, meewerkend echtgenoten met een partner-hoofdzelfstandige die wegens ziekte de activiteit moeten stopzetten, ...

In veel gevallen is de voortgezette verzekering op basis van de inkomsten van 3 jaar terug te duur, of wordt niet aan de voorwaarden voldaan voor overbruggingsrecht wegens economische moeilijkheden. Als men geen recht op een werkloosheidsvergoeding heeft op basis van een vorig sociaal statuut, schiet er geen sociaal statuut meer over.

Bepaalde categorieën zelfstandigen kunnen nochtans volledige sociale rechten opbouwen aan verminderde bijdragen (bv. starterskorting en meewerkend echtgenoten).

Is het dan niet mogelijk om ook zelfstandigen, die tussen de plooien vallen, bij stopzetting de keuze te geven om nog 'vangnet-bijdragen' te betalen aan een verminderd tarief? Eventueel met aangepaste rechten – maar die nog voorzien in minimumrechten voor geneeskundige verzorging, kinderbijslag en een pensioenopbouw aan gelijkgestelde dagen.

Geen statuut om in te blijven hangen, maar toch een manier om voormalig zelfstandigen de kans om een nieuwe loopbaan te zoeken zonder hun sociaal statuut te hypothekeren.

 

(130)