Partners

Acerta

Acerta is als hr-dienstengroep in België gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, kinderbijslag, vestigingsformaliteiten en de professionalisering van het hr-beleid. De groep ondersteunt ondernemers en organisaties in elke groeifase en bij elk hr-proces.

FOD Sociale Zekerheid - DG Zelfstandigen

De DG Zelfstandigen maakt de regelgeving inzake de sociale zekerheid van de zelfstandigen op, interpreteert ze en informeert erover. De DG ziet ook toe op de correcte toepassing van de regelgeving en controleert de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen.

Group S

Zelfstandigen staan zelf in voor hun sociale zekerheid door aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen te betalen. Group S is naast een sociaal verzekeringsfonds ook een sterke HR-partner die werkgevers meer aanbiedt dan een correcte loonverwerking. Juridisch advies, preventie en welzijn van werknemers of een goede verzekering, elke ondernemer kan op Group S rekenen.

Incozina

Incozina sociaalverzekeringsfonds begeleidt ondernemers, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen bij de opstart van hun zaak, hun sociale zekerheid en aanvullende verzekeringen.

Incozina werkt doorgedreven digitaal maar met een menselijk gezicht en in een begrijpelijke taal. Onze klanten kunnen zich dus focussen op wat voor hen belangrijk is: de opstart en de uitbouw van hun zaak en hun gezin.

Kabinet Denis Ducarme

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Liantis

Liantis ondersteunt al wie onderneemt en/of mensen tewerkstelt. Bij ons vind je een vertrouwde compagnon de route die je vanuit een geïntegreerde aanpak op elk moment van je ondernemerstraject de gepaste oplossing aanreikt: van de start als zelfstandige, over de aanwerving van personeel, de uitbouw van een HR- en welzijnsbeleid, via de bescherming tegen risico’s tot aan de pensionering. Dat doen we zowel digitaal als op één van onze 60 locaties in België. Zo zorgen we ervoor dat ondernemende mensen op hun twee oren kunnen slapen voor al hun mensenzaken. 

MULTIPEN

Multipen behartigt de rechten en plichten van de zelfstandige, adviseert en zorgt voor de inning van de wettelijke sociale bijdragen voor pensioen, ziekte- en invaliditeitsverzekering en kinderbijslag. Multipen onderscheidt zich als de vertrouwde partner van heel wat zelfstandigen, ondernemingen en vrije beroepers vanwege de zeer persoonlijke werking:  snel, bereikbaar en met één dossierbeheerder voor alle facetten van het zelfstandige statuut.  

NSZ

NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) is een neutrale ondernemersorganisatie die de zelfstandigen, de vrije en intellectuele beroepen en kmo’s uit heel het land vertegenwoordigt. NSZ vaart een onafhankelijke koers en is niet gebonden aan één of andere politieke visie of een bepaalde sector. Meer info op www.nsz.be, www.facebook.com/NSZbe en @NSZbe.

PARTENA

SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS PARTENA COMPASS

Wij behoren tot de groep PARTENA PROFESSIONAL die aan ondernemers ook diensten aanbiedt van het Ondernemingsloket, het Sociaal Secretariaat en het Kinderbijslagfonds.

Wij stellen onze expertise ten dienste van de zelfstandigen voor het beheer van de sociale bijdragen, advies en de sociale bescherming die zij nodig hebben.

RSVZ

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) beschermt het sociaal statuut van zelfstandige ondernemers  - vanaf de oprichting van hun zaak tot na hun pensioen - en draagt zo bij tot hun sociaal en economisch welzijn.

Securex

Securex ondersteunt startende en ervaren zelfstandigen in de uitbouw en groei van hun onderneming. Securex behaalde in 2016 een omzet van 276 miljoen euro. De Groep telt 1.700 medewerkers en is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Spanje. Zij zetten elke dag hun beste beentje voor en helpen 83.800 bedrijven en 116.000 zelfstandigen.

Steunt Elkander

Steunt Elkander vzw is een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Wij staan samen met de overheid in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Als zelfstandige geniet u sociale bescherming, maar u moet ook bepaalde verplichtingen naleven. In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening te garanderen.

synergie 4

De Vereniging van Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen (VSVZ) is een onafhankelijke beroepsvereniging en verdedigt en bevordert de belangen van alle sociale verzekeringsfondsen op alle noodzakelijke niveaus bij de administratieve overheden en ministeriële Kabinetten en draagt als referentiepartner bij tot  de totstandkoming en de uitvoering van de administratieve regelgeving inzake het (sociaal) statuut van de zelfstandigen.

UCM

Socialeverzekeringsfonds - Starter en zelfstandige

U hebt een goed idee en u wenst het te verwezenlijken door uw eigen onderneming op te richten? U bent zelfstandige en wenst een boost te geven aan uw business? UCM begeleidt u vóór, tijdens en na het opstarten van uw activiteit. Als belangrijkste Franstalige werkgeversbond, heeft UCM diensten ontwikkeld om uw onderneming efficiënter te beheren.
 
Meer dan 100.000 zelfstandigen schenken ons reeds hun vertrouwen. U ook?
 

Unizo

Als grootste ondernemersorganisatie van Vlaanderen en Brussel verdedigt UNIZO ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen op alle terreinen en op alle niveaus van de sociaaleconomische besluitvorming: in de gemeenten, het Vlaamse en Brusselse Gewest, op federaal niveau en in de Europese Unie.

Xerius

Xerius is een snel groeiend sociaal verzekeringsfonds. Elke dag kiezen meer dan 100 ondernemers voor ons. Dat doen ze niet enkel omwille van de minimale administratiekosten, maar omdat we ondernemers laten ondernemen en hun administratieve lasten overnemen. Deze pro-actieve Xerius-service ontving onlangs het gegeerde ISO 9001:2015 kwaliteitslabel. Een sterke garantie voor uw sociale zekerheid.