improvers.png

Samen verder bouwen aan de sociale zekerheid van de zelfstandigen

Het sociaal statuut van de zelfstandigen is al 50 jaar voortdurend in ontwikkeling. Wil jij bij de verdere evolutie een rol spelen? Wil je graag je visie over het statuut delen? Op dit platform krijg je de kans. 
Stel jouw idee voor om het statuut nog te verbeteren en deel het om zoveel mogelijk likes te verzamelen. Zit jouw idee tegen 31 augustus 2018 bij de 15 meest gelikete ideeën, dan krijg je de kans om het aan Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, voor te stellen. Hij zal dan de haalbaarheid ervan onderzoeken.

  • 40 gepubliceerde ideeën
  • 40 gelikete ideeën
  • 0 days before end
Wettelijke verplichtingen

Opbouw pensioenrechten voor bijberoepers

Mensen die een halftijds job hebben, bouwen ook minder pensioenrechten op in vergelijking met iemand die voltijds werkt.

Ziekte en invaliditeit

Betaald ziekteverlof

Als freelancer zou je de mogelijkheid moeten hebben om vanaf de eerste dag ziekte een ziekte-uitkering te ontvangen. 

Wettelijke verplichtingen

Gedifferentieerd belastingtarief volgens de activiteiten

In sommige activiteiten is het bruto-inkomen bijna gelijk aan het nettoresultaat omdat er geen kosten aan verbonden zijn (activiteiten van […]

Wettelijke verplichtingen

Gratis reclame

Ik stel voor om 1 of meer platformen te maken waardoor zelfstandigen gratis reclame kunnen maken via infopanelen in de stad en via gratis webreclame […]

Wettelijke verplichtingen

Ambachts-beoefenaar

Een echt statuut van ambachtsbeoefenaar / zelfstandig kunstenaar in het leven roepen, met daadwerkelijke voordelen op het vlak van belastingen, zodat […]

Wettelijke verplichtingen

Vakantiecheques

Op dit ogenblik zijn er al Ecocheques, Maaltijdcheques en Cadeaucheques. Vakantiecheques gebruik je net zoals restaurantcheques.

Ziekte en invaliditeit

DE GOUDEN SLEUTEL

Uiteindelijk draait alles om twee zaken die hun grondslag vinden in de basispijlers van onze Belgische/Vlaamse cultuur:

Wettelijke verplichtingen

Vakantiegeld

Als zelfstandige een vakantiebudget belastingvrij (zoals bij flexijobs) aanleggen en op een bepaald tijdstip kunnen opnemen, naargelang er vakantie […]

Stopzetting activiteit

Sociaal vangnet bij stopzetting

Bij stopzetting zijn er nog zelfstandigen die van geen enkel vangnet kunnen gebruik maken. 

Pensioen

Regularisatie van jaren als meewerkende echtgenote

De problematiek - Sinds 2005 is er de wettelijk verplichte aansluiting van meewerkende echtgenotes. Voordien was er het mini-statuut en nog eerder […]

Wettelijke verplichtingen

Wat is sociale bescherming van de zelfstandige?

Als iemand meer dan 15 jaar zelfstandige is en zonder inkomsten of activiteit valt, doch een faling wil vermijden; is via de hulpkas voor […]

Pensioen

Vrijstelling van sociale wetten en pensioen, een onmogelijk paar…

Bij financiële moeilijkheden kan een zelfstandige deels of volledig worden vrijgesteld van de betaling van zijn sociale bijdragen tijdens die […]

Wettelijke verplichtingen

Vakantiegeld

Jaarlijks 10 dagen betaald vakantiegeld invoeren, vele zelfstandigen blijven altijd maar doorwerken of kunnen het zich niet meer permitteren om […]

Wettelijke verplichtingen

Informatie door de socialeverzekerings- fondsen

Blijkbaar zijn bepaalde voordelen niet gekend bij de zelfstandigen. Zo ken ik bv. iemand die een faillissement doormaakt en niet op de hoogte is van […]

Wettelijke verplichtingen

Dossierkosten sociale wetten

De beheerskosten worden berekend op basis van de kwartaalbijdrage, tegen een percentage van 4,25%.

Wettelijke verplichtingen

Het statuut van de werknemers en van de zelfstandigen harmoniseren

Zowel werknemers als zelfstandigen zouden zelf het bedrag van hun sociale bijdragen vastleggen vertrekkend van hun bruto-inkomsten (vermeerderd met […]

Ziekte en invaliditeit

Onderbreking loopbaan

Dit is mijn idee voor zelfstandigen die tijd nodig hebben om te herbronnen, voor de kinderen, voor de ouders, voor zichzelf.

Pensioen

De jaren waarvoor bijdrage vrijstelling werd verkregen, voor het pensioen laten meetellen

Wanneer een zelfstandige in moeilijkheden verkeert, kan hij vragen om voor een beperkte periode geen sociale bijdragen meer te moeten betalen.

Wettelijke verplichtingen

Aan de gezinssituatie aangepaste fiscaliteit

Als alleenstaande moeder en freelancer in hoofdberoep, heb ik het soms moeilijk om aan het eind van de maand de eindjes aan elkaar te knopen als […]

Wettelijke verplichtingen

Onderscheid in sectoren

Ik ben niet wiskundig aangelegd, en momenteel ook geen zelfstandige maar ben het wel geweest.